Första numret ute!

 

Nu finns första numret ute av EFAD:s nya medlemstidning:
Kompass Nutrition & Dietetics!

Tema: Dietetik och Covid-19

I tidningen hittar du bland annat:

  • Forskning bakom dietetikens betydelse för Covid-19 i Europa
  • Reflektioner kring om kosten kan påverka risken att dö i Covid-19
  • Diskussion om effekten på hälsan av ökad hemmavistelse

Ta del av en PDF-version av tidningen här!

Vill du hellre läsa utvalda delar? Se denna länk till tidningen online.

Lämna ett svar