Vill du publicera I EFADs medlemstidning?

 

Förberedelserna inför andra numret av Kompass Nutrition and Dietetics har påbörjats.

Har du något du önskar att få med i tidningens ”kalejdoskop” eller i tidningens kalendarium?

Deadline inför nästa nummer (nr 2) är den 1 mars 2021.

Läs mer här!

Lämna ett svar