MI-utbildning 3 för dietister

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 16/10 - 17/10
08:00 - 16:00

Plats
Högsbo sjukhus


DRFs levnadsvaneprojekt har i samarbete med fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt anordnat två MI-utbildningar under året, på vardera tre dagar totalt. Vi har nu möjligheten att erbjuda ännu ett kurstillfälle, denna gång enbart för dietister, med samma innehåll och kursledare som tidigare. Kursen riktar sig i första hand till dig som idag arbetar med kliniska patientsamtal, men även till dig som arbetar med implementering av riktlinjerna. DRF står för kursavgift och resekostnader över 1000 kr.

Anmälan sker till  Cecilia Hellberg ceciliahellberg@drf.nu

Dietisternas Riksförbund (DRF) driver sen 2013 projektet ”Dietisters samtal om levnadsvanor” som en del i Socialstyrelsens arbete med att implementera Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna lyfter betydelsen av att arbeta med levnadsvanor utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och utifrån definierad samtalsmetod. Sättet vi kommunicerar på är avgörande för hur framgångsrika vi kan vara i att stötta patienten till ett förändrat beteende. I början av året genomfördes en enkät för att få en bild av hur dietister i Sverige arbetar med riktlinjerna idag samt vilket behov av utbildning och material som finns. En önskan som uttrycktes av många var vidare utbildning inom samtalsmetodik. Motiverande samtal (MI) är en av flera teoribaserade samtalsmetoder som lyfts i riktlinjerna och som fyller en viktig funktion när det gäller samtal om levnadsvanor och ökad motivation till förändring hos patienter.

Välkommen!

Projektgruppen för dietisters samtal om levnadsvanor

Karin Kauppi, Christin Anderhov Eriksson, Maria Franzén, Satu Kettunen och Cecilia Hellberg

Lämna ett svar