Levnadsvanedag riktad till personal inom psykiatrin VGR

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 31/10
08:30 - 15:30

Plats
Sahlgrenska sjukhuset, Aulan


Det finns ett stor somatisk ohälsa bland psykiatripatienter, och ohälsosamma levnadsvanor är en stor bidragande orsak till detta. Socialstyrelsens riktlinjer betonar att psykiatrin är ett prioriterat område, och även Svenska Psykiatriska föreningen lyfter vikten av att psykiatripatienternas levnadsvanor uppmärksammas. Samtal för förändrade levnadsvanor måste hållas utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Vi välkomnar nu alla verksamma inom psykiatrin i Västra Götaland till en utbildningsdagom socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin.

Anmälan

Anmälning sker via mail till Maria Franzén maria.franzen@vgregion.se. Anmälan är bindande, men platsen kan vid behov överlåtas på annan person. Utbildningsdagen är kostnadsfri men deltagarna ordnar själva med lunch. Vi bjuder på fika fm och em.

Sista anmälningsdag: 3 oktober 2014

Ett fullspäckat schema

Jill Taube, psykiater och projektledare berättar om projektet Bättre levnadsvanor som bedrivs inom Division Psykiatri, Landstinget i Värmland. Även projektledare för Svenska Psykiatriska sektionens levnadsvanearbete.

Jannette Grahn Vera, legitimerad dietist berättar om projektet Bättre levnadsvanor som bedrivs inom Division Psykiatri, Landstinget i Värmland samt utbildningen Hälsosamma matvanor i MI-anda som en del av implementeringsarbetet av de nationella riktlinjerna i Landstinget i Värmland.

Ebba Carlsson, legitimerad dietist med steg 1 utbildning i KBT och projektledare för implementering av de nationella riktlinjerna i NU-sjukvården, berättar om Levnadsvanornas roll i psykiatrin samt Dietistens roll inom psykiatrin.

Maria Franzén, legitimerad dietist och projektledare för Dietisters samtal om levnadsvanor, som drivs av Dietisternas Riksförbund som en del av Levnadsvaneprojektet 2012-2014 berättar övergripande om riktlinjerna.

Doris Gustafsson, legitimerad dietist med steg 1 utbildning i KBT, egenföretagare Nutricoach 1, ledamot i styrelsen för Västsvenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, är moderator för dagen.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder fastställdes 2011. I dessa ger Socialstyrelsen rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja människors förändring av sina levnadsvanor vid otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor. Riktlinjerna berör alla inom hälso- och sjukvården. Samtal på rätt rådgivningsnivå utfört av vårdpersonal med rätt kompetens ger resultat, har evidens och är kostnadseffektiva.

Lämna ett svar