Extrainsatt årsmöte måndag 16 oktober klockan 16.15-17.00

Dietisternas Riksförbund hälsar dig välkommen till extrainsatt årsmöte måndag 16 oktober klockan 16.15-17.00
 
Med anledning av DRF:s föreslagna stadgeändring så håller vi ett extrainsatt årsmöte måndag 16 oktober. Inom DRF så ska beslut om ändring av DRF:s stadgar fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan de två mötena ska minst 60 dagar förflyta. Vid vårt senaste ordinarie årsmöte i mars 2023 så lyftes stadgeändringen för första gången och nu är det dags för omgång två. 
 
Årsmötet är förbundets högst beslutande organ och är ett viktigt forum för dig som medlem att påverka DRFs arbete och utveckling. Det extrainsatta mötet hålls digitalt i anslutning till DRFs professionsdag måndag 16 oktober och kommer enbart att behandla DRF styrelses förslag till stadgeändring.
 
Var och en ansvarar själv för att ha aktuella handlingar till mötet tillgängliga. De kommer att finnas tillhanda på DRFs hemsida fr.o.m den 26 september 2023.
 
Anmälan: Senast 9 oktober, via följande länk
 
 
 
 

Lämna ett svar