Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – inspelningar och minirapport

 

I november 2022 genomfördes en workshop riktad till dietister för att ge utrymme till att resonera och reflektera kring de Nationella riktlinjerna för vård vid obesitas ur dietistens perspektiv.

Under eftermiddagen diskuterades det i mindre grupper och frågor som ventilerades var:

  • Hur har riktlinjerna tagits emot på din arbetsplats?
  • Hur gör du för att prata om vikt på ett icke-stigmatiserande sätt?
  • Hur hade du som dietist velat arbeta med obesitas i framtiden?

 

Minirapport med dietistreflektioner 

Varje grupp fick skicka in korta anteckningar om vad som diskuterats. Vi har nu sammanställt dessa i en ”minirapport”.  

Ta gärna del av dietisternas reflektioner på denna länk

 

Inspelade föreläsningar och panelsamtal

Under workshopen presenterade även Socialstyrelsen riktlinjerna och Jenny Vinglid, generalsekreterare på HOBS, höll en presentation om riktlinjerna ur ett patientperspektiv.

Dessutom genomfördes ett panelsamtal med 5 dietister som på olika sätt är verksamma inom obestiasvården.

Inspelningar är nu också tillgängliga via denna länk  

 

Lämna ett svar