Uppdatering från konsistensgruppen – IDDSI på svenska

Arbetet som påbörjades 2017 är äntligen färdigt och vi i konsistensgruppen har kommit ett steg närmare vårt mål: att öka patientsäkerheten genom att personer med sväljningssvårigheter skall kunna äta och dricka på ett säkert sätt, oavsett var de befinner sig, och därmed också klara av att täcka sitt energi- och näringsbehov.

Under 2020 har två logoped magisterstudenter vid Göteborgs universitet, tillsammans med sina handledare, översatt International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI).

Syftet var att översätta och kulturellt anpassa IDDSI-materialet till svenska språket och svenska förhållanden. En expertgrupp bestående av logopeder och dietister rekryterades för att, under översättningens olika steg, bedöma hur väl översättningen stämde överens med den engelska versionen samt ge åsikter och reflektioner vad gäller språkliga och kulturella aspekter. Översättningen har också legat ute för granskning. Den svenska översättningen hittar du i sin helhet på IDDSI:s hemsida.

Konsistensgruppen är en arbetsgrupp inom Nationellt Dysfaginätverk för logopeder och dietister. Mer om gruppen kan ni läsa på DRF:s medlemssida!

Lämna ett svar