Vad kan jag som dietist säga om mat och cancerprevention?

 

I Sverige kan 3 av 10 cancerfall förebyggas. Och det handlar om hur vi lever.

För att öka kunskapen har vi i DRF sammanställt en powerpointpresentation som ger fördjupande kunskap kring de 10 cancerpreventiva råden samt den forskning som ligger bakom.

Presentationen finns nu att ladda ner i sin helhet, men vi har även deltat upp den i följande kortare delar:

  • Mat och cancerprevention – introduktion
  • 10 rekommendationer för cancerprevention
  • Sammanfattning av råd för cancerprevention

 

Vi hoppas att du ska finna den både lärorik och användbar!

 

På denna länk hittar du presentationen Mat och cancerprevention

 

Lämna ett svar