Inspirationsvideor om cancerprevention

 

Tidigare i vår släppte vi en Novusrapport som visade att kunskapen om hur hälsosamma levnadsvanor kan förebygga cancer behöver öka bland primärvårdens personal.

Som en följd har vi i Dietisternas Riksförbund tillsammans med Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet, Cancerfonden och Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention.

Ett extra plus är att det är DRFs ordförande Kjell Olsson som presenterar forskningen i videorna som berör mat, alkohol och vikt!

Dessa inspirationsvideor om cancerprevention finns nu publicerade på RCCs hemsida

Ta en titt, lär dig något nytt och sprid gärna vidare!


Psst! Här har vi samlat ännu mer material om hur du kan prata om just matvanor och cancer.

Bland annat har vi tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas för fortbildning för dig som dietist men även för  annan personal inom hälso- och sjukvården.

Lämna ett svar