Om DRF inom Mat och Cancer

 

Om projektet
Om DRF
Om WCRF
Aktiviteterna
Material
Press

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Om DRF

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en yrkesförening inom Naturvetarna och arbetar för att utveckla och fördjupa dietistens roll i samhället och sjukvården.

Förbundet startades 1984 och har i dagsläget drygt 1250 medlemmar och 300 studerande medlemmar.

DRF arbetar för:

  • att kunskap sprids om hur samhället och hälso- och sjukvården kan utnyttja dietistens specifika yrkeskompetens – utreda och behandla nutritionsproblem
  • att utveckla och fördjupa yrkesrollen
  • att utveckla nutritionsbehandling inom såväl sluten som öppenvård samt inom nya diagnosområden. Dietister fungerar som en kunskapsresurs när det gäller att etablera, utveckla och bibehålla goda nutritionsrutiner t ex genom att utbilda annan personal inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt skola
  • att initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt inom nutritionsområdet. Dietister inom forskningen bidrar till ökad specialisering, större vetenskaplig evidens och mer avancerade terapimöjligheter. Detta har gjort det möjligt att framgångsrikt hjälpa fler med prevention och behandling av nutritionsrelaterade tillstånd
  • att stimulera till och aktivt delta i såväl samhällsdebatt som medicinsk debatt inom ämnesområdet. I detta sammanhang står DRF fri och obunden mot företag och andra organisationer. Dietister utbildar olika grupper i befolkningen, till exempel genom att föreläsa för föräldrar och idrottsledare när det gäller mat och hälsa, delta i debatter i media och så vidare

Inom DRF finns dessutom flertalet lokalföreningar, referensgrupper och kontaktpersoner spridda över hela landet.  En av dessa undersektioner är Dietister inom Onkologi (DiO).

Om DiO

Dietister inom Onkologi (DiO) är en sektion inom Dietisternas Riksförbund (DRF). Sektionens uppdrag är att stödja dietistens yrkesroll vid cancersjukdom, och att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem samt hur de kan åtgärdas.

DiO tillhandahåller informationsmaterial för vårdpersonal inklusive legitimerade dietister finns för nedladdning.

dioAlla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi uppmuntras att bli medlemmar i sektionen.

Läs mer om DiO på deras hemsida.